Tour of Lithuanian Historical Sites in Chicago — in Lithuanian

Lithuanian World Center 14911 127th Street, Lemont, IL, United States

\Ekskursija po istorines lietuviškas Čikagos vietas ir pasakojimas apie Amerikos lietuvių gyvenimą bei jų veiklą XIX-XX a. Išvykstame: Kovo 25 d., 9 val. ryto iš Pasaulio Lietuvių Centro automobilių aikštelės (14911 127 St., Lemont, IL 60439) Sugrįžtame: Tą pačią dieną 3 val. po pietų. Kelionė patogiu modernišku autobusu Sustojimai 1. Lietuvių tautinės kapinės. Pasivaikščiojimas ir […]

$40 – $45